Liên hệ

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Phòng HB.005, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84)02838.351.478 – (84)02838.333.093

Email: p.thietbi.ptdh@gmail.com