Trang chủ

PHÒNG THIẾT BỊ

Địa chỉ: Phòng HB.307, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84)02838.351.478 – (84)02838.333.093

Email:

Thành lập theo Quyết định số 1055/QĐ-ĐHSG-TCCB ngày 28/5/2018 về việc đổi tên phòng Thiết bị – Phương tiện dạy học thành phòng Thiết bị.

Chức năng:

  • Tham mưu và giúp Ban giám hiệu trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến thiết bị.
  • Quản lý nhân sự và các điều kiện đồng bộ theo quy định.

Nhiệm vụ:

  • Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị đầu tư mới hàng năm.
  • Tổ chức thực hiện việc mua sắm theo kế hoạch được duyệt.
  • Quản lý, sửa chữa trang thiết bị.
  • Tổ chức, nghiệm thu việc sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ dạy – học.
  • Nghiên cứu tăng cường đổi mới hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ tốt cho việc dạy – học và nghiên cứu khoa học.
  • Quản lý, sửa chữa, bảo trì đội xe. Bố trí kế hoạch phục vụ yêu cầu đi lại công tác của nhà trường.
  • Tổ chức kiểm kê tài sản cố định hàng năm (không phải nhà cửa, đất đai).
TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN PHÚC BÌNH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHẠM QUANG VINH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN XUÂN DŨ

Danh sách cán bộ viên chức:

STTHọ và tên
1Ông Trần Hoài Thanh – Nhân viên kỹ thuật
2Bà Vũ Thị Dung – Chuyên viên
3Bà Phạm Thị Thu Ly – Chuyên viên
4Bà Nguyễn Thanh Thủy – Chuyên viên
5Ông Hà Phước Long – Nhân viên lái xe
6Ông Nguyễn Văn Hiệp – Nhân viên lái xe
7Ông Phúc Anh Tuấn – Nhân viên lái xe
8Ông Lương Văn Phụng – Nhân viên lái xe
9Ông Phạm Đức Hùng – Chuyên viên
10Ông Chiêm Ích Bá – Nhân viên lái xe
11Ông Nguyễn Thành Đức – Phụ xe
12Ông Khưu Ngọc Lâm – Nhân viên lái xe
13Ông Huỳnh Văn Thọ – Chuyên viên
14Ông Đào Thanh Vũ – Chuyên viên
15Ông Nguyễn Văn Thắng – Chuyên viên
16Ông Trần Minh Quyền – Chuyên viên
17Ông Nguyễn Văn Duy – Chuyên viên
18Ông Trần Thế Anh Huy – Chuyên viên

Liên hệ

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Phòng HB.005, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84)02838.351.478 – (84)02838.333.093

Email: p.thietbi.ptdh@gmail.com

Văn bản pháp quy

Phần mềm QLTS